Eylül ayı Vergi Takvimi Yayınlanmıştır

Tarih Konu İçerik
   02.09.2019  SGK 4/1-a (Eski SSK’lı)  Temmuz 2019 dönemi SGK bildirgesi ile tahakkuk eden tutarın ödenmesi
     SGK 4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu)   Temmuz 2019 dönemi sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi
     SGDP  Temmuz 2019 dönemi SGK bildirgesi ile tahakkuk eden tutarın ödenmesi
     E-Defter  E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Mayıs 2019 dönemine ait elektronik defterlerin mali mühür ile onaylanması (2019 Mayıs Dönemi beratının alınması).
     Ba-Bs  Temmuz 2019 dönemine ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.
   09.09.2019  Değerli Kağıt  Bankalarca Ağustos 2019 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve ödenmesi
   10.09.2019  Özel Tüketim Vergisi  16 – 31 Ağustos 2019 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
   16.09.2019  BSMV  Ağustos 2019 dönemine ait Gider Vergilerinin (BSMV) beyanı ve ödenmesi
     KKDF  Ağustos 2019 dönemine ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintilerinin beyanı ve ödenmesi
     Özel Tüketim Vergisi  Ağustos 2019 döneminde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yeralan III ve IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
     Özel İletişim Vergisi  Ağustos 2019 dönemine ait Özel İletişim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
   20.09.2019  İlan ve Reklam Vergisi  Ağustos 2019 dönemine ait İlan ve Reklam Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
     Yangın Sigortası  Ağustos 2019 dönemine ait sigorta şirketlerinin Yangın Sigortası Vergisi beyanı ve ödenmesi.
   23.09.2019  SGK 4/1-a (Eski SSK’lı)  Ağustos 2019 döneminde emekli ve çalıştırılan personele ait “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin verilmesi
     SGDP  Ağustos 2019 dönemi çalışan emekli personele ait SGDP bildiriminin verilmesi
     SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu)   Ağustos 2019 dönemi sosyal güvenlik primlerinin verilmesi
   25.09.2019  Özel Tüketim Vergisi  1 – 15 Eylül 2019 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi
   26.09.2019  KDV  Ağustos 2019 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi
     KDV  Ağustos 2019 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi (KDVK md. 9).
     Muhtasar Beyanname  Ağustos 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın ödenmesi (GVK md. 94; Aylık Gelir Vergisi Stopajı).
     Muhtasar Beyanname  Ağustos 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın ödenmesi (KVK md. 15; Kurumlar Vergisi Stopajı).
     Muhtasar Beyanname  Ağustos 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın ödenmesi (KVK md.30; Kurumlar Vergisi Stopajı).
     Damga Vergisi  Ağustos 2019 dönemi Damga Vergilerinin beyan edilmesi ve ödenmesi.
   30.09.2019  Ba-Bs  Ağustos 2019 dönemine ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.
     E-Defter  E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Haziran 2019 dönemine ait elektronik defterlerin mali mühür ile onaylanması (2019 Haziran dönemi beratının alınması)
     SGK 4/1-a (Eski SSK’lı)   Ağustos 2019 döneminde çalışan personele ait SGK bildirgesinin ödenmesi
     SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu)   Ağustos 2019 dönemi sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi
     SGDP  Ağustos 2019 dönemi çalışan emekli personele ait SGDP bildiriminin ödenmesi.