Vergi ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımına İlişkin 7326 Sayılı Kanun'la İlgili ÖZET BİLGİ VE HATIRLATMALAR

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Özet Bilgi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile; - Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara b…

Nisan Ayı Mali Takvimi Yayınlanmıştır.

İlk Tarih Son Tarih Vergiler / Harçlar 01/04/2022 11/04/2022 16-31 Mart 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/04/2022 11/04/2022 16-31 Mart 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi …

E-posta Girişi